Välkomna solen och större ytor med en entresol

30 mars 2021 Lily Hansen

Det franskklingande ordet entresol är idag en mycket vanlig företeelse i landets byggnader. Inom byggnadskonsten innebär det ett extra våningsplan som nästan ser ut som en altan eller balkong med öppenhet som sin ledstjärna. Du hittar ofta entresolplan i köpcentrum, bibliotek, sjukhus och andra större byggnader. De fyller sin funktion genom att i stället för ett helt våningsplan ha en större kontakt med våningen under eller över, eller både och. Byggnadsmässigt sett så är det också ofta en våning som tillkommer senare i byggnationen, eller lång tid efter att byggnaden är färdig.

Större golvyta för lagring

Entresol är även vanligt inom lagerhållning, där större golvytor ibland är att föredra framför högt i tak. Hos företag som https://www.svelag.se/entresol/ har det blivit mycket vanligt att kunder efterfrågar den här typen av senarelagd utbyggnad av golvytan. Det kan bero på att man haft ett system med mycket höga truckar och nu vill börja använda sig av mer vanliga ledstaplare eller motviktstruckar.

Eller så har man mer och mer gått över till ett behov av längre material än vad vanliga pallar kan hålla. Automatiskt får man då ett större behov för fler olika slags lagringsytor.  

Enkel åtkomst

Viktigt med en entresol är att den är lätt att nå och att man lätt kan få ett utbyte mellan ytterligare våningar. Därför är det vanligt att företag eller lager även använder sig av någon slags traverskran på entresolen. På det viset går det att lyfta material från en entresol och ner på nedervåningen på ett mycket enkelt och smidigt sätt.

Övriga lösningar kan vara en lucka i räcket på entresolen där en truck på nedervåningen kan nå materialet som ska fraktas ner. För enklast hantering brukar man välja ett täckt golv som är enkelt att frakta materialet på. Även om ett galler är luftigare. 

Fler nyheter