Elektriker: En oumbärlig yrkesroll i den elektrifierade världen

19 april 2023 Julia Zsiga

Elektriker är specialister på att installera, underhålla och reparera elektriska system och apparater. I denna artikel dyker vi ner i elektrikeryrkets betydelse, hur man blir elektriker och vilka framtidsutsikter som finns för dessa experter.

Utbildning och kompetenser för att bli elektriker

För att bli en behörig elektriker krävs det vanligtvis en gymnasieutbildning inom el- och energiprogrammet eller annan relevant utbildning inom elteknik. Efter utbildningen följer en period av yrkespraktik, där man som lärling arbetar under övervakning av en erfaren elektriker. Det är under denna tid man får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken och utveckla sina färdigheter inom yrket.

För att bli en auktoriserad elektriker krävs det att man klarar av ett behörighetsprov som utfärdas av Elsäkerhetsverket. Genom att bli auktoriserad visar man att man har de kompetenser som krävs för att arbeta med elektriska installationer på ett säkert sätt. Det finns flera olika auktorisationer beroende på vilka arbetsuppgifter man vill utföra, såsom installationselektriker, serviceelektriker och industrielektriker.

image

Arbetsuppgifter och arbetsmiljö

Elektriker arbetar med en rad olika arbetsuppgifter beroende på deras specialisering och arbetsplats. Några exempel på vanliga arbetsuppgifter är att installera och underhålla elnät, belysning, larmsystem, kraftförsörjning och annan elektrisk utrustning. Elektriker kan även utföra felsökning och reparationer av elektriska system och apparater.

Arbetsmiljön för en elektriker kan variera kraftigt. Många elektriker arbetar inom byggbranschen och kan därför vara verksamma på byggarbetsplatser, medan andra kan arbeta inom industri, offentlig sektor eller vara egna företagare. Oavsett arbetsmiljö är det viktigt att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning, då yrket innebär en del risker, såsom elchocker och fallolyckor.

Framtidsutsikter och löneutveckling

Framtidsutsikterna för elektriker ser generellt sett ljusa ut. I takt med att samhället blir allt mer elektrifierat och digitaliserat ökar efterfrågan på personer med kompetens inom elteknik. Elektriker spelar en viktig roll i övergången till förnybar energi, genom att installera och underhålla solcellsanläggningar, vindkraftverk och andra miljövänliga energikällor.

 

Läs mer här: https://www.rhelab.se/elektriker

Fler nyheter