LED gatubelysning ger ljusare miljöer

09 juni 2022 jonas olsson

editorial

Det finns väl knappast något område som inte utvecklas genom tekniska framsteg. Gatubelysning är inget undantag. Nuförtiden blir det allt vanligare med gatubelysning led. Det får verkligen sägas vara ett framsteg jämfört med den gatubelysning man hade förr i tiden. 

Man började med belysning på allmän plats redan runt år 1000. På den tiden var facklor den enda möjligheten som fanns att lysa upp med. Faktum är att facklor användes, åtminstone delvis, ända in på sjuttonhundratalet. Då förbjöds de dock eftersom man ansåg att brandrisken var för stor. 

Samtidigt bestämde man att Stockholm skulle ha allmän gatubelysning. Det användes då enkla oljelyktor. Med tiden ökade antalet lyktor och det kom regler om att dessa skulle tändas och släckas vid vissa fastställda tider.

 

Lykttändare introduceras som yrke

Det var då yrket lykttändare tog sin form. Lykttändaren hade med sig en låga och en stege så att han kunde klättra upp till lamporna som skulle tändas. Det var ett drygt arbete som förenklades mycket när gasen kom till Stockholm i mitten av artonhundratalet. Fortfarande behövde man tända och släcka lyktorna manuellt, en och en. 

Arbetet blev dock enklare när man så småningom införde en evighetslåga. Den kunde regleras med en lång käpp så att lykttändaren inte behövde klättra upp i lyktstolpen. Det var inte förrän på 1940-talet som de sista gaslyktorna byttes mot elektrisk gatubelysning. Den främsta anledningen var då att man snabbt behövde kunna släcka belysningen i händelse av flyglarm under kriget.

 

LED GATUBELYSNING

 

Idag används LED-lampor

I dag tar belysningen som sagt främst form av LED-lampor. Det är ett energisnålt, och därmed billigt och miljövänligt, sätt att anordna belysning. De är också mycket hållbara och kräver mycket lite underhåll. När man ska installera gatubelysning med LED kan man välja mellan flertalet olika ljusstyrkor och nyanser. Nästa gång du ser en gatubelysning med LED, så tänk gärna tillbaka på hur gatornas belysning har utvecklats genom tiderna.

Fler nyheter