Bemanning i Stockholm, inte en helt lätt utmaning

22 juli 2021 patrick pettersson

Företag lägger ofta mycket tid på att rekrytera. En rekrytering kan ta upp till 150 timmar att genomföra, beroende på vilken roll som ska tillsättas. Det är dyrt att göra en felrekrytering och vissa perioder på året är det extra svårt att bemanna vissa specifika tjänster.

När det kommer till bemanning i stockholm kan det vara bra att ta hjälp av ett företag. Ofta kan arbetsplatser få hjälp med både bemanning och rekrytering. På så sätt sparar de pengar och tid. Dessutom blir kandidater screenade av rekryteringsexperter.

Bemanning kan också innebära att anlita konsulter snabbt och tillfälligt. Det är ett sätt att möta arbetstoppar utan att behöva anställa. Genom att ta in konsulter går det också att täcka semestrar. Även sjukskrivningar och föräldraledigheter går att täcka med hjälp av bemanningsföretag.

 

Är det dyrt med bemanningsföretag?

Det beror helt på inom vilka yrken det gäller. Eftertraktade kompetenser kan bli dyra att ta in genom en konsult. Samtidigt kan det vara ett sätt att tillfälligt lösa problem som befintlig personal på arbetsplatsen inte kan. Det kan gälla ett särskilt projekt eller så kan anledningen vara att man vill höja kompetensen inom företaget.

Bemanningsbranschen är stor och det finns många företag. Därför kan det vara bra att få kostnadsförslag från flera olika. Billigast är inte alltid bäst. Framför allt inte när det rör sig om bristyrken. Då kan det vara bättre att betala lite mer för en bra konsult.

När en firma väljer bemanningsföretag är det bra att undersöka tidigare kunders omdömen. En fördel är även att det finns en stor flexibilitet i avtalen, vilket gör att om konsulten inte passar in går det ofta att hitta snabba lösningar.

Att anlita en konsult kan också resultera i en framtida anställning om företaget och konsulten trivs tillsammans. Ska en firma rekrytera finns det vinster i att låta rekryteringsföretag sköta hela eller delar av rekryteringen.

Fler nyheter