Elbesiktning – ett livsviktigt val

Varje år utförs det omkring 13 000 elrevisionsbesiktningar på fastigheter och verksamheter i Sverige. Syftet med en besiktning är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. Därför är det otroligt viktigt att man utför elbesiktning vid behov eller med jämna mellanrum. Vid en kontroll så felsöker och servar man diverse kablar och ledningar samt reparerar det som går att reparera. Är komponenterna i dåligt skick eller inte är säkra nog så byts de ut. Det går även att byta ut gamla elcentraler och komplettera med jordfelsbrytare och dvärgbrytare. Detta ger mer möjlighet för utbyggnad och en säkrare elanläggning. Elanläggningar har begränsad livslängd och när den är utdaterad blir det dags att dra om infält kablage och spika om utvändiga kablar för att den ska kunna fungera säkert igen och inte orsaka brand eller elchock.

Om man känner att en elanläggning inte uppfyller säkerhetskraven eller på något annat vis inte känns korrekt så är det hög tid för en kontroll av anläggningen. Nordström El AB är ett elföretag med mittpunkt i Upplands Väsby som utför elarbeten i hela Storstockholm. De finns till hands om  man är i behov av en elbesiktning i Stockholm. Nordström El AB har bred erfarenhet inom branschen och arbetar alltid med säkerhet i fokus både för anställda och kunder. De använder sig alltid av rätt säkerhetsanordningar och rätt verktyg. Efter avslutat arbete utför de alltid kontroller för att säkerställa funktionalitet och därmed även säkerheten. 

Hos Nordström El AB är alla anställda uppdaterade med det senaste inom branschen och de utbildas kontinuerligt för att alltid kunna möta samhällets utveckling och krav. De arbetar alltid för att kunna möta kundens behov och de kommer i samråd med kunden fram till vad som kan göras för att lösa eventuella problem eller önskemål.

Så vänta inte med att boka in en elbesiktning, det handlar om säkerhet.

Related posts