Ingen mer djungel av kablar

Telefonsladdar som trasslar sig, headset som glappar och servrar som donar. Allt detta tillhör dåtiden. Telelösningar som dessa går nästan inte längre att få tag på. Idag är det en ny tid; en sladdlös tid utan trassel och glapp. Det vanligaste och kanske bästa med dagens telelösningar är att telefonväxlar har ersatts av datorn, vilket innebär att du slipper djungeln av sladdar. Dessutom gör detta möjligheterna större för att spela in och enkelt plocka fram viktig statistik från samtal. Och så möjligheterna till molntjänster då så klart, dom gör att allt på något magiskt sätt sparas någonstans via något sorts moln.

 

Vadå för moln?

Många vet inte riktigt vad det är för moln man pratar om när molntjänster nämns. Man bara skakar på huvudet och kollar upp i skyn, kanske på ett moln. Ett moln kan förklaras som en slags väg som all ens data, från alla ens enheter, tar för att samlas på en lagringsplats. Det sammankopplar även dina enheter, vilket gör att du har möjlighet att exempelvis börja på en text på jobbdatorn och avsluta den på vägen hem i din telefon. Många använder sig idag av molntjänster som de hyr av It-bolag. Då sparas all ens data via molnet i en extern server på ett It-bolaget, vilket gör att man själv inte behöver äga någon server.

 

 

Desto nyare lösning, desto bättre

Inom telelösningar råder ofta lagen: desto nyare, desto bättre. Telelösningar blir allt smidigare, lätthanterliga och smartare, inte minst på grund av molnet. Ska man idag förhandla om telelösningar bör man alltså vända sig till de som är nytänkande och erbjuder moderna lösningar, vilket de flesta faktiskt gör. Bakåtsträvare i denna bransch dör snabbt ut. För när kunden väl blir van med det nya, lätthanterliga och smarta så är det sällan man går tillbaka till sladd-djungel, glapp och donande servrar.

Related posts