Tre definitioner av installation

16 april 2020 Lily Hansen
Tre definitioner av installation

Installationer är ett begrepp som idag slängs inom de flesta branscher när någonting ska upprättas, startas eller sättas igång eller helt enkelt bara sättas på plats. Slår man upp ordet i Svenska akademins ordlista hänvisas man dock till tre olika definitioner av ordet “installation”. Det kan för det första vara en högtidlig insättning i ämbete (till exempel om en ny statschef har utsetts). För det andra kan installation syfta på en montering av teknisk utrustning, det vill säga en “anslutning till ledningsnät av apparat, lokal ledning eller dylikt”. Det är då en hänvisning till vatten- eller elledningar. För det tredje är installation ett konstverk som karaktäriseras av att den plats där konstverket visas upp medvetet har inkluderats som en del av ytterligare ett konstverk.  

 

Gör det skönt för dig 

Installationer är med andra ord ett kärt barn med många namn. Den andra definitionen, montering av teknisk utrustning, går naturligtvis utöver den snäva definitionen av el- eller vattenledningar som exemplifierades av SAOL. Det kan självklart handla om en klassisk installation av ett datorspel eller en mjukvara på datorn, solceller på taket av NIBE eller såklart då också installation av VVS eller värmepumpar så att du kan få det varmt och skönt hemma och ha rent, rinnande vatten i dina kranar. 

 

 

Experterna installerar 

Vad som dock kanske är gemensamt för all typ av installation, oavsett vilken av ordlistans definitioner man använder, är att det refererar till någon slags expertis. Vem som helst blir inte statschef. Vem som helst kan inte upprätta ett konstverk som erkänns som konst av omgivningen. Och vem som helst kan inte installera en värmepump utan att ha blivit utbildad och fått praktisera yrket som VVS-montör. När det är dags för en installation är det med andra ord en sund rekommendation att låta just experterna göra jobbet. Låt statschefen göra sitt och rörläggarna sitt.  

Fler nyheter