Ta hjälp av en bra advokat vid brottmål

Brottmål är en term som innefattar flera olika områden. Den gemensamma nämnaren är att ett brott begåtts men det kan vara allt från till exempel en mindre stöld till mord. Har man utsatts för ett brott ska man göra en anmälan hos polisen som då tillsammans med en åklagare inleder en förundersökning. Under förundersökningen genomförs förhör med de som är inblandade och eventuella vittnen. Finns behov så görs en brottsplatsundersökning och bevis samlas in. En förundersökning är alltid sekretessbelagd. Om förundersökningen visar att ärendet håller för åtal så skickar åklagaren in en stämningsansökan till rätten. Åklagaren kan även besluta att lägga ner åtalet om det inte finns tillräckligt starka bevis eller besluta om strafföreläggande (böter). 

Ett brottmål går först till Tingsrätten. Här lägger åklagaren fram bevis för att offret (målsägande) blivit utsatt för ett brott medans den åtalades försvarsadvokat försöker bevisa motsatsen. Här kallas målsägande, den tilltalade samt eventuella vittnen till förhör i rättssalen. Efter förhandlingen har domarna en överläggning i enrum där de kommer fram till om den tilltalade är skyldig och i så fall vilket straff denne ska bli dömd till. Vanligtvis tar det cirka två veckor innan man får veta Tingsrättens dom, men i vissa fall kan den meddelas direkt efter domarnas överläggning. Om någon av parterna överklagar beslutet så kan målet tas upp i Hovrätten. Om Hovrätten beslutar att ta upp fallet och någon av parterna vill överklaga även det beslutet så kan ärendet gå till Högsta domstolen som är den högsta instansen i Sverige.

Behöver du hjälp vid ett brottmål i Göteborg så finns Advokatfirman Ottosson & Pakas AB där för dig. Det är en advokatfirma med stort personligt engagemang och mycket bred kompetens. De finns med under hela processen från polisanmälan till rättegång. Du kan anlita Advokatfirman Ottosson & Pakas AB både som brottsoffer eller om du själv är misstänkt för ett brott.

Related posts