När olyckan är framme

Tyvärr är bilolyckor vanliga på vägarna. Då känns det tryggt att veta att när det värsta händer så finns det alltid hjälp att få med bilbärgning. Är olyckan framme kan man vara så ledsen eller chockad att det är nog med att bara försöka smälta det som hänt. Då kan man känna sig trygg med att bara behöva ringa ett nummer och sedan kunna luta sig tillbaka i de vana och trygga händer, som de som arbetar med bilbärgning står för. Allt som brådskar får man stöd och hjälp med, och man får även följa med i bilen för att kunna hyra en ny bil eller hitta någonstans att vila ut.

 

Reparation eller skrot

Bilbärgning i Stenungsund, som exempelvis https://www.jjsbilbargningab.se/, fraktar den trasiga bilen till en mekaniker eller en bilskrot, beroende på bilens skick. Där sker en bedömning och en skadeutredning, och sedan skickas resultatet till försäkringsbolaget för utvärdering och ersättning. Bilbärgningen kan ingå i försäkringen och det kan även en hyrbil göra. Så har man tur så kan situationen snabbt ordna upp sig och man kan lugnt fortsätta sin färd eller i lugn och ro övernatta.

 

 

Dokumentation och bedömning

Om en allvarligare olycka skett ska polis alltid tillkallas, och kanske även brandkår och ambulans. I de fallen får man vänta med bilbärgningen tills eventuella skadade fraktats bort, eller tills olyckan dokumenterats och en förstahandsbedömning skett. Efter det kan bilen fraktas bort och även eventuella risker för andra skador avlägsnas. Det kan röra sig om glas, som kan skada andra bilars däck, eller delar från den skadade bilen som på något sätt kan tillfoga andra bilar skador. Bilbärgaren har såväl sopborste och skyffel som diverse medel för avlägsnande av brandfarliga vätskor. När bilbärgaren lämnar platsen ska den vara så pass säker att det ofta inte ens går att se olyckan i efterhand.

Related posts