Många korrigerar sina tänder

Tandreglering, eller ortodonti som det också kallas, kan användas för att rätta till olika problematiska benstrukturer i och runt munnen. Bakgrunden till att en tandreglering utförs kan vara praktiska och/eller estetiska besvär, och behandlingen kan ske vid olika tidpunkter i livet. En vanlig form av tandreglering är tandställningar, som korrigerar olika typer av bettfel. Det är vanligt att barn och ungdomar har tandställning under en period för att rätta till medfödda eller förvärvade bettfel. Orsaken till problemet kan vara ojämnheter i tandstrukturen, eller obalans i det fysiska förhållandet mellan käkarna.

 

Behandlingen skräddarsys efter patientens behov

Tandställningar kan se ut på många olika sätt. Bryggor i rostfritt stål är vanligt, men de kan också tillverkas i keramiska material. Tandställningar kan vara fasta och bäras av patienten hela tiden under cirka 6-12 månader, men det finns också varianter som bäraren kan sätta in och ta ut själv. Det är heller inte ovanligt att kombinera en period med fast tandställning med en senare då patienten endast bär tandställning nattetid, fram till dess att önskat resultat uppnåtts. I vissa fall kan tänderna eller käkarna med tiden leta sig tillbaka till utgångsläget, och det finns ingen garanti för att den struktur som etablerades med hjälp av tandregleringsbehandling varar för evigt.

 

 

Estetiska skäl motiverar många

Tandreglering kan också användas för att rätta till enstaka tänder som sitter snett. Beroende på hur den aktuella tanden har utvecklats kan den ha gett upphov till fysiska besvär, men det är också vanligt förekommande att personen önskar en korrigering av rent estetiska skäl. Även reglering av enstaka tänder görs med hjälp av olika typer av tandställningar. Kraven för att inleda en tandreglering är att patienten har rent tandkött och inga hål i tänderna. Om du bor i Stockholm och funderar på att genomgå en korrigering finns till exempel företaget Le Tandreglering.

Related posts