För fastighetsägare med trapphus

Äger du en eller flera fastigheter och söker efter snygga entretavlor för att snyggt och prydligt kunna glasa in namnen på de boende på respektive våning? Det finns företag som specialiserar sig på olika produkter för just entréer. Testa och googla entreprodukter. Det är ju inte bara skylten med alla namn och våningar som behövs till en entre. I många trapphus finns även postfack och informationstavlor. Utanför finns nummerskyltar och annan information t.ex. vid en porttelefon. Saker som besökarna och de boende kanske tar för givet men som kräver en del att hålla rent och snyggt som fastighetsägare eller skötare.

Aluminium, ek och björk

Vilket material får det lov att vara hos er? Beroende på hur trapphuset ser ut och i vilket material huset är byggt väljer du förstås olika material även på dina entrétavlor. Det kan vara snyggt med harmoni, men det kan vara ännu trevligare om det skapas kontraster och en mix av olika material. Olika entretavlor och så kallade fastighetsboxar för information finns i en mängd storlekar och utföranden. Det är fritt fram att välja utifrån egna behov och önskemål. Vad får plats hos er, stående eller liggande format och för hur mycket information? Ska den vara låsbar eller öppen?

 

Finns det butiker i din fastighet

Har man företag i byggnaden så bör var och en ha en stilig entréskylt. En gammaldags, handtillverkad smidesskylt som sticker ut från fasaden och visar var respektive butik håller till kan vara en idé. Kombinera dessa med entretavlor och nummerskyltar så det är tydligt och enkelt för kunder och besökare att hitta direkt och exakt var de ska. Få saker är så irriterande som otillräcklig eller obefintlig information när man söker efter något. Se därför till att din fastighet gör motsatt intryck och imponerar med tydliga och snygga entreskyltar som innehåller all önskvärd information för besökaren.

Related posts